Jesteś w: Start / Strona główna / AKTUALNOŚCI / Papież Franciszek – Pierwszy Ewangelizator Kościoła dziś

Papież Franciszek – Pierwszy Ewangelizator Kościoła dziś

Kapłani - bądźcie rybakami ludzi! Wizja Kościoła otwartego, czyli ewangelizującego.


Papież Franciszek – Pierwszy Ewangelizator Kościoła dziś

Zgódź się więc, aby zmartwychwstały Jezus wszedł w twoje życie, przyjmij Go jak przyjaciela, z ufnością: On jest życiem! Jeśli dotąd byłeś od Niego daleko, zrób mały krok – przyjmie cię z otwartymi ramionami. Jeśli jesteś obojętny – zaryzykuj: nie rozczarujesz się. Jeśli zdaje ci się, że trudno za Nim iść, nie lękaj się, powierz się Jemu, bądź pewien, że On jest blisko ciebie, jest z tobą i obdarzy cię pokojem, którego szukasz, i siłą, by żyć tak, jak On chce. Te słowa usłyszeliśmy z ust nowo wybranego Papieża Franciszka w czasie homilii, wieczorem w dniu Wigilii Paschalnej (30.03.2013r.).

Papież w swoich nauczaniach wskazuje, że Kościół ma być otwarty na nowość, która pochodzi od samego Boga – ale nie chodzi tu o otwartość polegającą na lekceważeniu przykazań, czy doktryny Kościoła. Ojciec Święty zachęca by wychodzić na zewnątrz, na peryferia – do tych, którzy są oddaleni od Boga z różnych powodów, czemu sam daje przykład.

Wizja Kościoła otwartego, czyli ewangelizującego

Znamienna wydają się również wypowiedź przyszłego Ojca Świętego Franciszka tuż przed konklawe, czego dowiadujemy się z opublikowanej przez Radio Watykańskie notatki kard. Jaime Ortegi, metropolity Hawany, w której m.in. czytamy: „Kościół, który nie wychodzi na zewnątrz, by ewangelizować, za bardzo skupia się na sobie, popada w teologiczny narcyzm. (…) Kościół, który nie ewangelizuje i staje się sam dla siebie głównym punktem odniesienia, popada w fałszywe przekonanie, że sam jest źródłem światła. Jest to najgorsze zło, jakie może nas spotkać”. Według kard. Jorge Bergolio istnieją dwa wzorce Kościoła: ewangelizacyjny, który wychodzi na zewnątrz; oraz Kościół światowy, zeświecczony, który żyje w sobie, dla siebie i przez siebie.

Kapłani - bądźcie rybakami ludzi!

Papież wyraźnie łączy ewangelizację Kościoła z posługą kapłańską, czemu dał silny wyraz w homilii skierowanej do duchowieństwa w Wielki Czwartek, w czasie Mszy Krzyżma, 28.03.2013r. – Ojciec Święty m.in. podkreślił, że Kapłan jest pasterzem, który ma paść powierzoną mu trzodę – ma pachnąć owcami. Cały tekst homilii doskonale koresponduje ze słowami u Proroka Ezechiela, gdzie Bóg wyrzuca pasterzom, że pasą samych siebie, a nie owce (Ez 34,1-6). By uniknąć tego smutnego obrazu, Papież za Jezusem zaprasza kapłanów – by stali się pasterzami pośród swojej trzody
i rybakami ludzi.

Wiara nie jest sprawą prywatną

Jednocześnie należałoby zauważyć i podkreślić, że ten – otwarty Papież stoi mocno na straży bram Królestwa Bożego tu na ziemi, co wyraził w homilii wygłoszonej w dniu swoich imienin
w Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego (dn. 23.04.2013r.) słowami: „nie można żyć z Jezusem, iść za Nim, miłować Go bez Kościoła”.

Te zachęty i kierunki jakie wyznacza nam Papież Franciszek inspirują i pobudzają nas, by się nie zatrzymywać, by wychodzić poza mury ograniczeń, mentalności, stereotypów i fałszywych opinii, które są propagowane w kulturach i społeczeństwach poprzez różne środki, nie tylko medialne, czy masowego przekazu, ale w naszych środowiskach, w których żyjemy, w których spotykamy ludzi na peryferiach grzechu, cierpienia, niewiary i samotności…

 

Izabela Stokłosa