Jesteś w: Start / Dla ewangelizatorów / Zadanie ewangelizacyjne

Zadanie ewangelizacyjne

"Bracia i Siostry, nie bójcie się przygarnąć Chrystusa i przyjąć Jego władzę, pomóżcie Papieżowi i wszystkim tym, którzy pragną służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzkości.

Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!

Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się!

Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie! Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głębokości jego duszy i serca. Tak często niepewny sensu życia na tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz. Pozwólcie więc, proszę was, błagam was z pokorą i zaufaniem! Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka! On jeden ma słowa życia, tak, życia wiecznego". (dłuższy fragment homilii)

 

Początek pontyfikatu Papieża Polaka Jana Pawła II naznaczyło wołanie: "Otwórzcie drzwi Chrystusowi!". Ojciec Święty skierował te wezwanie nie tylko do Kościoła powszechnego, ale także do władz politycznych, gospodarczych, kulturalnych oraz do każdego indywidualnego człowieka, który czuje się odpowiedzialny za przyszłość swego kraju i całego świata.

To wołanie Papieża w sposób szczególny odbierają do dziś dnia ewangelizatorzy i misjonarze, których zadaniem jest docieranie we wszystkie te miejsca, gdzie żyje i pracuje człowiek.

To człowiek jest drogą Kościoła! Kościoła, który realizuje zbawczą wolę Boga wobec każdej osoby ludzkiej. Kościoła, który staje na straży godności i życia człowieka, pamiętając o tym, że jest on stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Kościoła, który wiernie i oddanie wypełnia misyjny nakaz Jezusa Chrystusa, abyśmy "szli i czynili uczniami wszystkie narody". Chrześcijanie przekształcają w sposób rozumowy zastaną rzeczywistość według wartości absolutnych, według katolickiej hierarchii wartości, czyniąc ją w ten sposób bardziej Bożą i bardziej ludzką. Tak wypełniają się słowa Ojca Świętego, tak otwierają się drzwi Chrystusowi .Bóg wchodzi w konkretną rzeczywistość istnienia i przekształca ją swoją Prawdą, Miłością, Świętością, łaską.

Przyjmijmy te słowa jako motto naszego ewangelizowania, naszego głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu!

Niech w sercu i umyśle każdego ewangelizatora staną się one inspiracją do dalszego działania oraz siłą do zmagania się z codziennymi przeszkodami! Niech ich realizacja przyczyni się do uświęcenia naszego środowiska i najbliższego otoczenia, aby wreszcie cały świat stawał się bliższy Bogu i człowiekowi. Niech będą one nieustającym wezwaniem kolejnych osób, które z apostolskim zapałem włączą się w misyjną działalność Kościoła.

Powtarzając wołanie bł. Jana Pawła II, wołajmy do Ciebie, bracie i siostro w Chrystusie Panu, abyś się nie lękał otworzyć drzwi swego serca Bogu! To właśnie Ty możesz dziś otworzyć swe życie dla zbawczej łaski i miłości Pana!

"Aby Bóg był wszystkim we wszystkich..."  (1 Kor 15,28)

 

Anna Mularska

Grzegorz Laskowski
Grzegorz Laskowski mówi:
2012-05-09 12:23
Z Ewangelii Mateusza 3.33: Buduj wspólnotę swoją przestrzegając prawa a wszystko co jest potrzebne tobie do zycia otzrymasz.