Jesteś w: Start / Dla ewangelizatorów / Narzędzia Ewangelizacji / Szkoły Nowej Ewangelizacji

Szkoły Nowej Ewangelizacji

Szkoły Ewangelizacji

posługujące w ramach Projektu Pastoralnego Świętego Andrzeja to ekipy (tworzone przez świeckich, księży i osoby konsekrowane) które posługują mając:

  • jeden cel być jak Apostołowie, którzy „ewangelizowali z wielką mocą”
  • jedną duszę Ewangelię – Jezusa, który jest Dobrą Nowiną od Boga dla świata i który swym uczniom powierzył misję w Jego imię
  • jedno serce Królestwo Boga
  • jedną motywację ogień Ducha Świętego, który czyni nas świadkami
  • jedną nadzieję przygotować ponowne przyjście Chrystusa w chwale

 

Misją Szkół Ewangelizacji realizujących Projekt Pastoralny Świętego Andrzeja jest ewangelizować z mocą, aby przynosić obfity i trwały owoc. (J 15, 8.16).

Apostołowie z wielką mocą świadczyli
o zmartwychwstaniu Pana Jezusa

Dz 4, 33

  • Apostołowie - powołania do ewangelizacji nie realizuje się w pojedynkę ale we wspólnocie apostolskiej zjednoczonej z Piotrem
  • świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa - treścią głoszenia jest kerygmat, świadczenie o śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, aż do Jego ponownego przyjścia
  • z wielką mocą - głoszenie z odwagą i namaszczeniem Ducha Świętego (parresia) oraz w mocy charyzmatów (dynamis)

 

Celem Szkół jest odpowiedzieć na wezwanie Jezusa formując nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji Trzeciego Tysiąclecia - zakładając szkoły ewangelizacji (docelowo w każdej wspólnocie parafialnej).

Pod poniższymi linkami można znaleźć więcej szczegółów na następujące tematy:

 

Kursy

Do programu SNE należą popularne kursy ewangelizacyjne Kurs Filip* i Kurs Nowe Życie.Jednak jest tych kursów znacznie więcej, z Kursem Pawła przygotowującym ewangelizatorów na czele. Plan formacji przestawia się następująco:

niezewangelizowany → zewangelizowany
zewangelizowany → ewangelizator
ewangelizator → formator ewangelizatorów
formator ewangelizatorów → prowadzący Szkołę Ewangelizacji

 

* Kurs Filip został stworzony przez SNE, jednak aktualnie nie należy już do oficjalnego programu SNE (został zastąpiony przez Kurs Nowe Życie).

Informacje praktyczne

Szkołę Nowej Ewangelizacji można założyć na dowolnym stopniu hierarchii Kościoła, w szczególności w parafii można założyć parafialną SNE.

SNE może założyć grupa osób, które czują, że sposób działania SNE może być ich powołaniem i chcą się rozwijać w tym kierunku. Potrzebny też będzie opiekun z ramienia Kościoła (kapłan). Przyszła Szkoła rozpoczyna posługę od najprostrzych kursów (Nowe Życie, Emaus), jednak najpierw członkowie środowiska muszą sami pojechać na Kurs do innej SNE w charakterze obserwatorów. W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.


Kontakt:

ks. Paweł Kulpiński

Warszawskie Środowisko SNE im. Matki Bożej Łaskawej

http://sne.waw.pl

mlodziez.mkw@list.pl