Jesteś w: Start / Dla ewangelizatorów / Narzędzia Ewangelizacji / Seminarium życia w Duchu Świętym

Seminarium życia w Duchu Świętym

Seminaria życia w Duchu Świętym oparte na formule Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy to metoda ewangelizacyjna dla całej parafii oraz większych grup. Przez okres 10 tygodni w jeden wybrany dzień uczestnicy seminarium spotykają się na Mszy świętej, po której następuje konferencja tematyczna i grupki dzielenia. W trakcie trwania REO są także przewidziane dwie modlitwy z nałożeniem rąk:  ok. 5 tygodnia modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne oraz w przedostatnim tygodniu modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego (zwana także chrztem w Duchu Świętym).

Modlitwa z nałożeniem rąk to rodzaj modlitwy wstawienniczej znanej od początków dziejów Kościoła. Korzystając z charyzmatów, jakimi obdarza nas Duch Święty w służbie Kościołowi, modlimy się za naszych braci i siostry o uzdrowienie wewnętrzne i umocnienie łaską Bożą. Podczas REO modlitwą bezpośrednią mogą służyć kapłani albo osoby przygotowane do takiej posługi, które należą do diakonii modlitwy wstawienniczej Odnowy w Duchu Świętym.

Tematy poruszane podczas seminarium to treści kerygmatu m.in. miłość Boża do człowieka, rzeczywistość grzechu, zbawienie w Jezusie Chrystusie, Duch Święty i budowanie relacji z Nim, uznanie Jezusa swoim Panem oraz zachęta do wstąpienia do wspólnoty w celu dalszego kształtowania życia religijnego.

Grupy dzielenia to małe, kilkuosobowe grupki, nad którymi czuwa przygotowany do tego celu animator. Ich celem jest dzielenie się swoim doświadczeniem przeżywania rekolekcji oraz własne refleksje nad Słowem Bożym i jego realizowanie się w konkretnej ludzkiej codzienności. Świadectwa, którymi dzielą się członkowie grupy, mają ubogacić duchowo innych ludzi. Całe spotkanie grupy jest objęte "regulaminem" grup dzielenia, który mówi o nieprzekazywaniu usłyszanych świadectw poza obręb własnej grupy dzielenia, o niekomentowaniu wypowiedzi innych osób, mówieniu wyłącznie w osobie 1. liczby pojedynczej, a nie ogólnikami ("ja poznałem" zamiast "ludzie poznają") itd.

REO ma prowadzić człowieka do ufnego zawierzenia Bogu i poddania Jemu całego swego życia, otwarcia się na działanie Ducha Świętego oraz przystąpienie w sposób świadomy i bardziej aktywny do wspólnoty Kościoła.

Są dwie metody zorganizowania takich rekolekcji: seminaryjna i stacjonarna.

 

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy można zorganizować, kontaktując się w tej sprawie z diecezjalnymi koordynatorami Odnowy w Duchu Świętym albo Centrum Formacji "Wieczernik":

Diecezja warszawsko - praska: ks. Łukasz Turek, http://odnowa.diecezja.waw.pl/index.php?odnowa=aktualnosci.html

Archidiecezja warszawska: ks. Andrzej Grefkowicz, Magdalenka

 

Siedzibą Centrum Formacji „Wieczernik” jest Magdalenka. Sekretariat prowadzi Monika Wojciechowska. Oto nasz adres i możliwości kontaktu:

ul. Ks. Słojewskiego 19, Magdalenka, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA
tel. i fax (0-22) 757-99-93; e-mail: magdalenka@odnowa.org

http://cfwieczernik.odnowa.org

Dyżury telefoniczne
wtorek godz. 10:00 – 18:00 (z przerwą na obiad)
środa godz. 9:00 – 18:00 (z przerwą na obiad)
czwartek godz. 20:00 – 22:00
piątek godz. 9:00 – 16:00 (z przerwą na obiad)