Jesteś w: Start / Dla ewangelizatorów / Narzędzia Ewangelizacji / Jesteś w zasięgu miłości !

Jesteś w zasięgu miłości !

Są to kursy nastawione na przekaz kerygmatu w formie przystępnej do zrozumienia. Łączą w sobie modlitwę, konferencje, dynamiki (przyswajanie treści poprzez wykonywanie określonych zadań), czas wspólnej radości i jedności. Owo zaangażowanie całej struktury duchowo-cielesnej człowieka jest nowością w przeżywaniu tego typu rekolekcji. Podstawowym materiałem pracy uczestników jest Pismo Święte.

Kursy kerygmatyczne są adresowane do wszystkich, gdyż zawierają w sobie podstawową treść wiary chrześcijańskiej. Jedynym ograniczeniem jest dolna granica wiekowa uczestników (zależnie od organizatora może to być 15-18 lat), gdyż właściwe przeżycie kursu wymaga pewnej dojrzałości. Z kursów mogą korzystać tak samo kapłani, osoby konsekrowane i świeccy, kobiety i mężczyźni, młodzież i osoby dorosłe. Czasami ta forma ewangelizacji jest także używana podczas przygotowywania młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Kursy "Nowe Życie" i "Filip" to kursy kerygmatyczne, więc ich głównym zadaniem jest ewangelizacja własnej osoby. Uczestnik - poprzez cykl konferencji i aktywności - kształtuje się w duchu dojrzałego chrześcijaństwa opartego na zrozumieniu i przeżywaniu kerygmatu w osobistym rozwoju duchowym. Kursy przygotowują także chrześcijan do podjęcia decyzji wyrzeczenia się wszelkiego zła oraz uznania Jezusa Panem swego życia. Na ich zakończenie zaplanowana jest modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego, która jest także zachętą do intensywnej współpracy z łaską Bożą w codziennym życiu. Owocem kursu ma być także znalezienie wspólnoty i w niej zakorzenienie.

 

Jednak te kursy to nie jest to samo! Kurs "Nowe Życie" to nieco poprawiona, odmieniona o niektóre elementy wersja kursu "Filip". Jednak ich tematyka oraz przewidywane cele są takie same. Warto zauważyć, że na dzień dzisiejszy korzysta się z obu form kursów kerygmatycznych, dlatego w ofertach Szkół Nowej Ewangelizacji oraz niektórych wspólnot będziemy mogli znaleźć zarówno "Nowe Życie", jak i "Filipa".

Kurs "Nowe Życie" należy do metody pracy Szkół Nowej Ewangelizacji, które działają w ramach pastoralnego programu Redemptoris Missio. Twórcą jej kursów jest Jose Prado Flores - biblista i ewangelizator z Meksyku. Jest to odpowiedź na wezwanie bł. Jana Pawła II, który pragnął "nowej ewangelizacji" - nowej w metodach, nowej w zapale i nowej w środkach przy "starym" przekazie Ewangelii, który nie zmienia się od 2000 lat.

Są dwie możliwości na zorganizowanie kursu. Pierwsza to metoda dochodzona, która odbywać się może na terenie parafii, stowarzyszenia lub wspólnota religijna. Druga możliwość to sesja w dowolnym ośrodku rekolekcyjnym, gdzie kurs może odbyć się w formie rekolekcji zamkniętych. W obu wypadkach kurs trwa jeden weekend (pt - ndz).

Dla parafii i wspólnot, które chcą zrobić taki kurs po raz pierwszy i "samodzielnie", polecamy kurs "Filip". Jego zdecydowane plusy to fakt, że jest on dużo łatwiej dostępny na terenie Warszawy oraz to, że może posłużyć do nawiązania współpracy z SNE. Kolejnym plusem jest możliwość zorganizowania kursu "Filip" z tzw. dedykacją (tj. dla małżeństw, dla młodzieży, dla narzeczonych). Kurs "Nowe Życie" jest wersją bardziej formalną i trudniejszą do zorganizowania. Jego przeprowadzenie wymaga dopełnienia wielu formalności, które mogą być niejasne albo zbyt skomplikowane dla osób "początkujących" m.in. podjęcie decyzji o założeniu własnej SNE.

Jeżeli chcemy "zlecić" przeprowadzenie kursu jakiejś ekipie, to najprostszą metodą jest kontakt ze Szkołą Nowej Ewangelizacji, która posiada specjalnie przygotowanych animatorów, podręcznik formacji oraz niezbędne pomoce w postaci np. plansz czy rekwizytów.

 

Informacje praktyczne

Aby zorganizować Kurs Filipa lub Nowe Życie w swoim środowisku lub parafii prowadzony przez "zawodową" ekipę, potrzebne jest:

  • miejsce: ciepła sala w przypadku kursu dochodzonego, ośrodek rekolekcyjny w przypadku kursu wyjazdowego
  • ludzie: wystarczą 2-3 osoby, które będą mogły zająć się zapisami i sprawami organizacyjnymi
  • i oczywiście zgoda władzy kościelnej

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem (kontakt na dole strony) w celu uzyskania dalszych informacji i propozycji terminów.

 

Aby nauczyć się prowadzić Kurs Filipa i podjąć służbę ewangelizacji w ten sposób, potrzebne jest:

  • grupa 7-10 osób zakorzenionych w Kościele (w szczególności, muszą być aktywnymi członkami wspólnot)
  • i oczywiście zgoda władzy kościelnej

Sam proces nauki prowadzenia Kursu dwa około 1-2 lat. Pierwszym etapem jest uczestnictwo w Kursie w charakterze obserwatora, podczas którego można zobaczyć, jak Kurs działa "od środka". Na następnym kursie można już podejmować posługi. Gdy opiekunowie uznają, że grupa jest gotowa, organizowany jest pierwszy Kurs "firmowany" przez nich, ale najczęściej koordynatorem kursu jest nadal osoba z odpowiednim doświadczeniem. Stopniowo, wraz ze wzrostem doświadczenia, adepci mogą organizować kurs w coraz to większym stopniu samodzielnie, aż do całkowitej samodzielności.

W celi uzyskania dalszych informacji i możliwości pojechania na Kurs jako obserwator, skontaktuj się z naszym przedstawicielem.

 

Kontakt:

Jadwiga Jaskólska
Diakonia Ewangelizacyjna Odnowy grup Źródło i Światło
par. św. Michała Archanioła w Warszawie
ul. Puławska 95
Strona internetowa: kursfilip.pl, swiatlo.odnowa.waw.pl

 

Anna Mularska