Jesteś w: Start / Dla ewangelizatorów / Narzędzia Ewangelizacji / Ewangelizacja Komórkowa

Ewangelizacja Komórkowa

Gdzie są moi parafianie?

Warszawskie parafie z reguły są duże, liczą często po kilka tysięcy osób. Część z nich to przyjezdni, którzy osiedlają się tylko na chwilę. Wśród nich są tacy, dla których przeprowadzka jest okazją do odłączenia się od wspólnoty Kościoła. Duża grupa mieszkańców parafii nie chodzi w ogóle do kościoła, lub też przychodzi okazjonalnie. Są też i tacy, którzy na niedzielną mszę regularnie wybierają się do innego kościoła niż parafialny.
Czy można to zmienić? Co można zrobić? W jaki sposób pasterz lokalnej wspólnoty może dotrzeć do wszystkich? Jedną z takich metod są wizyty duszpasterskie, ale krótki czas „kolędy” oraz niewystarczająca liczba księży nie pozwalają na dotarcie do każdego.

Jak można wiernych zaprosić do parafii i jak ich zatrzymać? Historia Parafii Św. Eustorgiusza

Jednym ze sposobów jest uzyskanie pomocy znanych proboszczowi i związanych z parafią ludzi świeckich oraz ujęcie ich aktywności w trwałe struktury - system komórek ewangelizacyjnych. Jest to metoda uznana przez Watykan, którą rozwija i propaguje Don PiGi Perini, proboszcz mediolańskiej parafii św. Eustorgiusza:

Pan wyszedł mi na spotkanie poprzez starego kanadyjskiego kapłana, ojca Valeriano Gaudet (ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej), który w czerwcu 1986 pokazał mi artykuł w gazecie New Covenant zatytułowany „Parish on fire” („Parafia w ogniu”). Poruszał on temat katolickiej parafii św. Bonifacego na Florydzie, której proboszcz Michael Eivers, zaadoptował metodę nazwaną „systemem komórek ewangelizacyjnych. Wyjechaliśmy na Florydę. Byliśmy bardzo zaskoczeni, gdy zobaczyliśmy, że rzeczywistość przekraczała opis ujęty w artykule [...] Dostrzegłem w tej wspólnocie, że w parafialnych komórkach ewangelizacyjnych bez problemu łączono wiarę i rozum, w taki sposób, ze jednego i drugiego oczekiwano od Boga, ale dopiero po sumiennym i rozsądnym podjęciu się zadania służenia braciom oddalonym od Pana. W ten sposób ludzie, którzy byli daleko, stali się potencjałem dla wzrostu komórek i całej wspólnoty.

W listopadzie 1986 r. w parafii św. Eustorgiusza rozpoczął się proces formowania zupełnie nowej wspólnoty. Projekt ewangelizacji komórkowej przedstawiony został grupie dwustu parafian. Przyjecie jakie miałem w mojej parafii było z pewnością ciepłe ale tez nie obyło się bez drwin; ludzie mówili: „Ojciec PiGi oszalał”. Może widzieli moja twarz bardziej niż zwykle, mówiłem na temat ewangelizacji z entuzjazmem i przekonaniem, którego wcześniej nie znali. Otworzyła się nowa perspektywa, która, biorąc pod uwagę tak pełna kontrastów i złudna rzeczywistość społeczna, w której dotychczas żyliśmy, oferowała jasna alternatywę gotowa na pozytywne zaangażowanie, którą można przypisać działaniu Ducha Świętego - tę samą, która tworzyła się na Florydzie. Punktem wyjścia dla nowej inicjatywy była wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu.W kwietniu 1987 roku powstały pierwsze cztery komórki, zrzeszały wówczas 42 osoby. Z kolejnymi miesiącami komórki „mnożyły się”.

Wspólnota doznała powiewu nowego życia, co pozwoliło jej odkryć głębiej swoja tożsamość oraz poznać jej fundamentalna misje: głoszenie Dobrej Nowiny, Jezusa jako jedynego Zbawiciela człowieka.

W chwili obecnej parafia św. Eustorgiusza liczy ponad 300 komórek i od wielu lat jest centralnym miejscem rozwoju metody komórkowej na świecie. Ludzie świeccy są zaangażowani w życie parafii, utożsamiają się z ta wspólnota i poprzez swoja postawę, świadectwo zapraszają nowe osoby do Kościoła.


Metoda parafii komórkowej na świecie i w Polsce:

W ciągu 20 lat parafie oparte na małych grupkach - komórkach zaczęły powstawać na całym świecie. Takie wspólnoty działają na terenie obu Ameryk, Chinach, w Europie: na Malcie, we Francji, Szwajcarii, Włoszech, Niemczech, Irlandii, również w Polsce; w parafii św. Krzyża w Łomży, w parafii N.M.P Częstochowskiej w Toruniu, parafii św. Stanisława Kostki w Niskowej (woj. małopolskie).
Metoda ewangelizacji komórkowej zdobyła sobie uznanie zarówno proboszczów poszczególnych parafii, jak i hierarchii kościelnej. Przede wszystkim jednak zaangażowała ludzi świeckich do odpowiedzialności za Kościół.

Wspólnota komórkowa w parafii. Jak zacząć?

System komórek ewangelizacyjnych jest strukturą małych grupek - komórek, prowadzonych przez liderów. Grupki te spotykają się co tydzień w domach na rozważaniu Pisma Świętego, konferencji księdza proboszcza i wspólnej modlitwie.

Początkiem wspólnoty komórkowej jest odnalezienie jej potencjalnych liderów. Dobrze jest aby przyszli liderzy małych grupek powinni zostać wybrani spośród osób zaangażowanych w życie parafii.
Jak ich szukać? Kim oni są?:
  • osoby znane Proboszczowi
  • parafianie regularnie przychodzący do kościoła, ale bez jednoznacznej przynależności wspólnotowej
  • nowi członkowie parafii (np. studenci) mający za sobą „wspólnotowa przeszłość” w swoich rodzinnych stronach
  • członkowie tych wspólnot parafialnych, które poszukują głębszego zaangażowania w życie Kościoła

Takie osoby przechodzą kurs liderów, podczas którego uczą się czym jest „komórka”, jak ewangelizować i budować małą grupkę, jaka jest rola liderów, jak prowadzić spotkanie domowe i jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w grupce. Taki kurs może obejmować 6 spotkań, raz w tygodniu, lub też być przeprowadzony w czasie weekendu.

Kiedy ilość komórek się zwiększa zaawansowani liderzy mogą stać się liderami regionu, a następnie dziekanami i sami przeprowadzać kursy, wspomagać liderów komórek oraz być wsparciem dla proboszcza i wikariuszy w rozwoju parafii.

Zadania Proboszcza

Do podstawowych zadań księdza proboszcza należy, oprócz posługi sakramentalnej, przygotowywanie cotygodniowych konferencji i regularny kontakt z dziekanami.
Dobrze jest jeśli konferencje są przygotowywane w perspektywie dłuższego okresu czasu i stanowią pewien program. Może być on inspirowany okresami liturgicznymi, hasłami ogólnymi Kościoła jak np. tegoroczne „Kościół naszym domem”, lub też ważnymi wydarzeniami jak chociażby beatyfikacja Jana Pawła II.

Jakie są korzyści?

Dla ks. Jerzego Janeczka, proboszcza parafii św. Stanisława Kostki w Niskowej, najważniejsze jest, że parafia staje się wspólnotą. Jak mówi, przekłada się to na odpowiedzialność wiernych za swój kościół i za siebie nawzajem.
Potwierdza to też ks. Zbigniew Wądałowski na stałe pracujący w Mediolanie. „Dzięki pomocy parafian możemy prowadzić oratorium, muzeum, angażować się w działalność misyjną i organizować międzynarodowe seminarium systemu komórek ewangelizacyjnych, na które przyjeżdża rok rocznie ok 600 osób”.
System ten pomaga parafii w staniu się „wspólnotą wspólnot”, rozwija poczucie misyjności Kościoła, a dzięki świeckim pozwala też dotrzeć do tych, którzy na zaproszenie księdza do parafii by nie przyszli.

Oferta dla parafii

W ramach projektu Misja Warszawy proponujemy parafiom tworzenie struktur komórkowych. Wydarzeniem inicjującym takie wspólnoty mogę być rekolekcje ewangelizacyjne (np. wielkopostne lub adwentowe) prowadzone przez liderów wspólnot i parafii prowadzonych wg systemu komórek ewangelizacyjnych. Oferujemy również zaangażowanie w pomoc w tworzeniu takich wspólnot przy pomocy konkretnych osób rekomendowanych przez Koordynatorów Projektu. Osoby takie, przydzielone na określony czas do konkretnej parafii mogłyby służyć proboszczowi oraz liderom wspólnoty w tworzeniu jej zasadniczych struktur, w wyjaśnianiu problemów, niejasności czy odpowiedziom na pytania. Proponujemy także spotkania formacyjne dla księży i członków rad parafialnych w parafiach zainteresowanych powyższym projektem.

Seminarium ewangelizacji komórkowej w Mediolanie.

Raz w roku w parafii św. Eustorgiusza w Mediolanie odbywa się międzynarodowe seminarium poświęcone ewangelizacji komórkowej. Biorą w nich udział wspólnoty z całego świata - osoby duchowne jak i liderzy świeccy - zaangażowane w ten rodzaj ewangelizacji. Wśród nich są także delegacje z Polski. Najbliższe seminarium odbędzie się w dniach 9 - 13 maja 2012 r. Wszystkie dokumenty i wykłady są tłumaczone na język polski.
M. Mikosz

Posłuchaj audycji radiowej o Ewangelizacji Komórkowej:


Posłuchaj audycji radiowej o Ewangelizacji Komórkowej Link


Kontakt:

Ks. Zbigniew Wądałowski - donzibi_73@tlen.pl