Alfa

KURS ALFA - Parafialne narzędzie ewangelizacji

KURS ALFA - Parafialne narzędzie ewangelizacji

KURS ALFA to bardzo praktyczny i skuteczny sposób przedstawiania istoty ewangelii (kerygmatu), zarówno osobom niewierzącym jak i niechodzącym do kościoła  oraz wątpiącym. Jest więc niezwykle przydatnym narzędziem każdej parafii, która chce realizować swoją misję zgodnie z tym, co powiedział Jan Paweł II: Priorytetem każdej wspólnoty parafialnej jest ewangelizacja.

 

Kurs ten powstał w kościele anglikańskim, w parafii Św. Trójcy w Londynie w końcu lat 70-tych i początkowo służył jako pomoc do nauczania podstaw wiary chrześcijańskiej. Zmodyfikowany w roku 1990 przez duchownego tej parafii – Nicky Gumbel’a  stał się atrakcyjny dla osób spoza kościoła. W rezultacie wiele niezwiązanych z kościołem osób dołączyło do wspólnoty parafialnej.

W bezprecedensowy sposób kurs Alfa rozprzestrzenił się po całym świecie. Obecnie używany jest w 169 krajach przez prawie wszystkie denominacje chrześcijańskie. Od roku 1997 używany jest przez parafie katolickie – obecnie w 60 krajach świata. Ponad 14 milionów ludzi ukończyło już ten kurs.

 

Kurs Alfa składa się z 15 sesji przeprowadzonych w ciągu 10 tygodni i jednego wyjazdu weekendowego.

Cotygodniowe spotkanie zawiera trzy elementy:

 1. kolację, podczas której zaproszeni goście zaprzyjaźniają się
 2. wykład na jeden z zasadniczych tematów wiary chrześcijańskiej
 3. rozmowy w małych grupach, które umożliwiają każdemu odniesienie się do treści wykładu i postawienie wszelkich nurtujących pytań – a  wszystko to w atmosferze szacunku i akceptacji. Każda grupa gości na kursie ma „gospodarza” i dwóch/trzech „pomocników” – członków wspólnoty parafialnej organizującej kurs.
Tematyka kursu obejmuje następującą treść:

 1. Czy jest w życiu coś więcej…”
 2. Kim jest Jezus?
 3. Dlaczego Jezus umarł?
 4. Na czym opiera się nasza wiara?
 5. Dlaczego i jak się modlić?
 6. Dlaczego i jak czytać Biblię?
 7. W jaki sposób Bóg nas prowadzi?
 8. Kim jest Duch Święty? (weekend)
 9. Co czyni Duch Święty? (weekend)
 10. Jak być napełnionym Duchem Świętym? (weekend)
 11. Jak najpełniej przeżyć życie? (weekend)
 12. Jak przeciwstawiać się złu?
 13. Dlaczego i jak mówić innym o Jezusie?
 14. Czy Bóg dzisiaj uzdrawia?
 15. A co z kościołem?

 

Owocność tego kursu wiąże się m. in. z faktem ciągłości procesu ewangelizacyjnego – uczestnicy kończącego się kursu zapraszają swoich bliskich czy przyjaciół na uroczyste przyjęcie inaugurujące kolejną edycję kursu. To zaproszenie jest zazwyczaj przyjmowane, ponieważ osoby z bliskiego otoczenia dostrzegają wyraźną zmianę priorytetów i stylu życia tych, którzy właśnie kurs Alfa ukończyli.

Alfa pozwala wrócić do kościoła nawet po wieloletniej rozłące.

Służy budowaniu wspólnoty, bo stwarza atmosferę, w której rozwijają się przyjaźnie. Staje się motywacją do większego zaangażowania w życie parafialne. Angażuje wielu parafian i uczy ich orientacji „na zewnątrz”.

Alfa nie zastępuje katechizacji, działa najlepiej jako część całościowego programu ewangelizacji i katechizacji w parafii.

 

Stanisława Iżyk-Dekowska - Dyrektor Krajowego Biura Alfa

Stowarzyszenie Alfa Polska 
Biuro Krajowe

Email: biuro@alfapolska.org
Strona: www.alfapolska.org
Tel.: 22 746 32 68
Adres: Ul. Ks. B. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa