Jesteś w: Start / Dla ewangelizatorów / Jak wygłosić świadectwo?

Jak wygłosić świadectwo?

Kiedy chcesz przygotować świadectwo własnego życia, najpierw musisz postawić sobie pytanie:

1. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?

W tym pytaniu najważniejsze jest zwrot "DLA MNIE"? Nie chodzi o to, co Kościół myśli o Jezusie Chrystusie, więc nie cytuj książek religijnych, usłyszanych homilii czy dogmatycznych traktatów! Nie chodzi tutaj o to, co myśli o Chrystusie ktoś z Twego bliskiego otoczenia, rodzina czy przyjaciele, ponieważ podstawą świadectwa jest Twoje osobiste przeżycie. Jest to niezwykle ważne, abyś przemyślał, jaka jest Twoja osobista relacja z Jezusem. Kim On jest dla Ciebie? Przyjacielem, Oblubieńcem, Mistrzem, a może jeszcze kimś innym? Poprzyj swoje słowa konkretnym doświadczeniem wiary.

 

2. W jakich okolicznościach spotkałem Jezusa?

Teraz sięgnij pamięcią do dnia swojego nawrócenia. Nie skupiaj się na błahostkach, ale na samym meritum sprawy! Przypomnij sobie ludzi, którzy pomogli Ci spotkać Boga oraz bezpośrednie zdarzenia poprzedzające przemianę Twego serca. Może łaskę nawrócenia otrzymałeś w jakimś konkretnym miejscu (np. sanktuarium) albo podczas określonego wydarzenia (np. rekolekcji)? Ta informacja także może być istotna, jeśli słuchacze ją zrozumieją. W tym wspominaniu mamy bardzo jasny cel - chcemy pokazać innym ludziom, że nasze przeżycie jest konkretną rzeczywistością oraz uświadomić im, że także oni mają szansę swojego spotkania z Chrystusem.

 

3. Jaki byłem przedtem, zanim spotkałem Jezusa?

Jednym z najczęstszych błędów tu popełnianych jest "biadolenie" nad własnym życiem, użalanie się nad sobą, niepotrzebne uzewnętrznianie osobistej historii itd. Nie to jest celem świadectwa! Mówiąc krótko i bez zbędnych szczegółów o własnym życiu pozwalam słuchaczom odnaleźć samych siebie w mojej historii. Jednocześnie moja mowa ma nieustannie być skoncentrowana na centrum świadczenia, czyli osobę Chrystusa. Nie muszę opowiadać także wszystkiego, co się wydarzyło w przeszłości. Całkowicie wystarczy kilka prostych zdań obrazujących moje życie przed decydującą chwilą spotkania z Bogiem.

 

4. Co dokonuje się w moim życiu dobrego, od kiedy uznałem Jezusa za swego Pana i Zbawiciela?

Każdy człowiek zadaje sobie pytanie, co się stanie, jeśli nawróci się zdecydowanie ku Bogu, odrzucając jednocześnie wszystkich złudnych bożków? Niektórzy obawiają się, że uznanie Jezusa Panem może wnieść w ich życie niekorzystne zmiany albo spowodować całkowite odcięcie od "dóbr tego świata". Świadectwo służy więc temu, aby przekonać wątpiących, że warto iść za Jezusem w każdej chwili życia, bo tylko On nadaje sens ludzkiej egzystencji. W swoich słowach masz pokazać, jakie dobro i pozytywne zmiany zauważasz od dnia, kiedy Chrystus stał się Twoim Panem.


Jeżeli już przemyślałeś swoje świadectwo, zapisz je na kartce papieru. Podziel je następnie na trzy części: jak było wcześniej, jak spotkałeś Jezusa, jak jest teraz? To pomoże Ci uporządkować treści, które chcesz wygłosić. Całość zakończ krótką zachętą skierowaną do słuchaczy, aby podążali śladami Jezusa i nie lękali się uznać Go swoim Panem.


Odnośnie języka i stylu świadectwa musisz wiedzieć, że treść nie może być zbyt długa. Pisz konkretnie i zrozumiale, abyś był dobrze odebrany nawet przez ludzi, którzy nigdy nie chodzili do Kościoła czy na spotkania modlitewne. Zrezygnuj z terminów i skrótów, które są zrozumiałe wyłącznie dla określonej grupy religijnej (np. Ruchu Światło-Życie, Odnowy w Duchu Świętym)! Trzeba używać prostych, czytelnych zwrotów - bez kaznodziejstwa, moralizatorstwa i mistyki! Najważniejszym jest jednak, abyś umiał dostosować język swego świadectwa do słuchaczy - inaczej bowiem głosi się świadectwo dla młodzieży, a inaczej dla dojrzałych osób. Inaczej będziesz opowiadał świadectwo na rekolekcjach ewangelizacyjnych, a inaczej podczas posługi w więzieniu czy zakładzie poprawczym. Inaczej mówisz do dużej grupy ludzi, inaczej świadectwo mówi się osobie indywidualnej itp.


Przed wygłoszeniem świadectwa powinieneś przemodlić je przed Najświętszym Sakramentem. Zapytaj Jezusa, co On chce, abyś powiedział innym ludziom. Wskazanym jest - zwłaszcza na pierwszych próbach ewangelizacji - pokazanie swego świadectwa komuś bardziej doświadczonemu, aby poddać je ewentualnej korekcie.

"Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas - jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, aby zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach..." (2 Kor 4,5-6).

Anna Mularska