Jesteś w: Start / Dla ewangelizatorów / Biblioteka ewangelizatora / Dokumenty Kościoła

Dokumenty Kościoła

Nauczanie Kościoła drogowskazem posługi ewangelizacyjnej

Redemptoris missio

Encyklika Jana Pawła II o stałej aktualności posłania misyjnego

Redemptoris missio - Czytaj dalej...

Evangelii nuntiandi

Adhortacja apostolska Pawła VI o ewangelizacji w świecie współczesnym

Evangelii nuntiandi - Czytaj dalej...

Christifideles laici

Posynodalna Adhortacja Apostolska Jana Pawła II o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II

Christifideles laici - Czytaj dalej...

Gaudium et spes

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym

Gaudium et spes - Czytaj dalej...

Novo millenio ineunte

List Apostolski Jana Pawła II na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

Novo millenio ineunte - Czytaj dalej...

Apostolicam actuositatem

Dekret Soboru Watykańskiego II o apostolstwie świeckich

Apostolicam actuositatem - Czytaj dalej...

Ad gentes divinitus

Dekret Soboru Watykańskiego II o działalności misyjnej Kościoła z 1965 r.

Ad gentes divinitus - Czytaj dalej...

Ubicumque et semper

List motu proprio Benedykta XVI ustanawiający Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Ubicumque et semper - Czytaj dalej...

Lineamenta 2011

Lineamenta XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nt. "Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej" - Watykan 2011

Lineamenta 2011 - Czytaj dalej...

Potrzeba i zadania nowej ewangelizacji

Dokumenty II Synodu Plenarnego (1991 - 1999) nt. potrzeb i zadań nowej ewangelizacji na przełomie tysiącleci

Potrzeba i zadania nowej ewangelizacji - Czytaj dalej...

Ewangelizacja na lekcjach religii

Przemówienie, jakie kard. Joseph Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, wygłosił do katechetów i nauczycieli religii, obchodzących w dniach 9-10 grudnia 2000 r. swój Jubileusz w Rzymie.

Ewangelizacja na lekcjach religii - Czytaj dalej...

Przesłanki dla nowej ewangelizacji w LUMEN GENTIUM.

Niezwykle wartościowa praca ks. Arkadiusza Szczepanika napisana z Teologii Fundamentalnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie pod kierunkiem ks. bp dr hab. Tadeusza Pikusa. Jej podstawowe zagadnienia to pojęcie ewangelizacji, jej specyfika oraz ukazanie ewangelizacji w kontekście współczeesnych znaków czasu.

Przesłanki dla nowej ewangelizacji w LUMEN GENTIUM. - Czytaj dalej...