Jesteś w: Start / Aktualności / Warsztaty liderów ewangelizacji

Warsztaty liderów ewangelizacji

Celem spotkań jest formacja liderów i animatorów, których zadaniem będzie przygotowanie swoich środowisk na potrzeby ewangelizacji, a w szczególności do posługi podczas „Misji miasta” i „Euro 2012”.


Warsztaty liderów ewangelizacji odbywają się w dolnym kościele Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie, ul. Bronisława Markiewicza 1, w godz. 10-16. Prowadzi je ks. Roman Trzciński, który jest odpowiedzialny za ewangelizację środowiska studenckiego. Spotkania mają formę warsztatowo-integracyjną. Jest to przygotowanie do ewangelizacji poprzez modlitwę, integrację, warsztaty, rozmowy, wykłady.


 

Otwórzcie drzwi Chrystusowi

 

Nasze pierwsze spotkanie odbyło się 22 października 2011 w sali św. Faustyny przy parafii św. Jakuba na Ochocie. Przebiegało pod hasłem: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” i koncentrowało się wokół ewangelizacji jako podstawowego zadania Kościoła, zgodnie ze słowami Ojca Świętego bł. Jana Pawła II.

Zastanawialiśmy się, dlaczego mamy ewangelizować, czy przypominanie ludziom o Bożej miłości jest dziś konieczne? Podkreśliliśmy potrzebę zmiany świadomości katolików, tak by z konsumentów religijnych stawali się aktywnymi misjonarzami. Przyjrzeliśmy się podstawowym narzędziom ewangelizacji: kerygmatowi i świadectwu, które koniecznie muszą być podparte naszym stylem życia.

Do ewangelizacji ponaglają nas słowa Jan Paweł II: „Najważniejszą rzeczą na świecie jest kochać. Najlepszym sposobem kochania jest ewangelizacja, bo w ten sposób dajemy innym drogocenną perłę i ukryty skarb”.


Przyjdź Duchu Święty


26 listopada 2011 spotkaliśmy się już na Bemowie. Tematem tego spotkania było wezwanie: „Przyjdź Duchu Święty”. Wysłuchaliśmy wykładu ks. Roman Trzciński pt. „Ewangelizacja Jezusa i Kościoła”. Opierając się na Ewangelii, prześledziliśmy misję Jezusa oraz to, w jaki sposób przygotował Nas jako swój Kościół do podjęcia misji ewangelizacyjnej. Zastanawialiśmy się też, jakie warunki powinna spełniać osoba, aby być ewangelizatorem.

 

 

Nie zabrakło również pracy w grupkach i dzielenia się naszą gotowością do zaangażowania w ewangelizację. Przyjrzeliśmy się samym sobie, szukając rejonów wymagających modlitwy i rozwoju, aby właściwie podejmować naszą misję.

 

 

Wysłuchaliśmy też serii wykładów przedstawicieli środowisk ewangelizacyjnych, którzy podzielili się z nami swoim doświadczeniem w prowadzeniu ewangelizacji przy pomocy takich narzędzi, jak teatr/pantomima, taniec modlitewny czy muzyka/śpiew.

 

 

Była to cenna wiedza nakreślająca kierunki, w których możemy odkrywać i realizować nasze talenty. Ostatni z tej serii wykładów był o Duchu Świętym w ewangelizacji i charyzmatach.

 

Różne są dary łaski...

 

Na naszym trzecim spotkaniu 14 stycznia pod hasłem „Różne są dary łaski...” przyglądaliśmy się charyzmatom, a w szczególności znaczeniu służby w dziele ewangelizacji. Służbę rozpatrywaliśmy jako dar Ducha Świętego i jako nasze naturalne powołanie, przez które się realizujemy, bo kto kocha, ten służy :)

 

 

W grupkach odbyły się warsztaty z pantomimy, tańca, śpiewu i ewangelizacji w sieci, a potem prezentowaliśmy nasze dokonania.

 

 

Zastanawialiśmy się również nad tym, w jaki sposób stworzyć zespół ewangelizacyjny i jak poprowadzić rekolekcje dla młodzieży.

 

 

Na koniec skupiliśmy się na odkrywaniu i rozeznawaniu darów oraz charyzmatów w ewangelizacji na przykładzie doświadczeń ekipy ewangelizacyjnej z Kursu Alfa.

 

Wielką walkę toczę o was


Tematem przewodnim czwartego spotkania 11 lutego była walka. Przyświecały nam słowa św. Pawła: „Wielką walkę toczę o was”.

Po wysłuchaniu kilku świadectw zapoznaliśmy się z głównymi zasadami przygotowania swojego świadectwa. Dawanie świadectwa rozpatrywaliśmy jako obronę swojej wiary wobec tego, kto się domaga uzasadnienia tej nadziei, jaka w nas jest.

Przyglądaliśmy się również naszemu powołaniu do ewangelizacji jako walce na podstawie historii z Pisma Świętego. Zwróciliśmy też uwagę na przeszkody w dziele ewangelizacji, zarówno te zewnętrzne, jak i nasze wewnętrzne. Dlatego też modliliśmy się o uwolnienie od przeszkód na drodze ewangelizacji.

Zapoznaliśmy się z ramowym programem tygodnia ewangelizacyjnego, który będzie trwał od 15 do 22 kwietnia i będzie obfitował w szereg akcji ewangelizacyjnych. Dostrzegliśmy też dużą wagę rozpoznania terenu ewangelizacji, czyli miejsc i ludzi, do których chcemy dotrzeć z Dobrą Nowiną.

W drugiej części spotkania poznaliśmy metody ewangelizacyjne Kursu Alfa i przyczyny jego skuteczności w docieraniu do ludzi w ich środowiskach, takich jak parafie, jednostki wojskowe czy więzienia.

 

Zapraszamy na ostatnie już warsztaty 24 marca w dolnym kościele Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie, ul. Bronisława Markiewicza 1, w godz. 10-16.

 

Katarzyna Kaźmierska, Grzegorz Majda, Izabela Stokłosa
...